NO EN ES DA FR DE NL
Keep-it

Spørgsmål og svar

 • Hvordan fungerer Keep-it® indikatoren?

  Når Keep-it® indikatoren sættes på en vare, registrerer indikatoren hele tiden, hvilke temperaturer varen udsættes for.

  Indholdet i indikatoren er specifikt udviklet til forskellige varer og simulerer, hvordan varens resterende holdbarhed reduceres over tid. Når varen opbevares et sted, hvor der er varmt, bevæger indikatoren sig hurtigt. Når varen holdes kold, bevæger indikatoren sig langsomt. Når indikatoren viser nul, kan varen ikke længere spises.

  Eksempel: Hvis et fiskeprodukt kan holde sig i 12 dage ved 4 ℃, reduceres holdbarheden, hvis det opbevares ved en højere temperatur. Men hvis fisken derimod holdes koldere end 4 ℃, forlænges holdbarheden.

 • Hvor finder jeg Keep-it®?

  rema.svg#asset:511:urlkolonial.svg#asset:521:urlous.svg#asset:561:url


  gilde.svg#asset:531:urlgodehav.svg#asset:541:urlnortura.svg#asset:551:urlsalmar.svg#asset:571:urlstange.svg#asset:581:url

 • Kan jeg stole på, at det er sikkert at spise maden, når der er en Keep-it® indikator på pakken?

  Generelt er fødevaresikkerheden høj i Norge. Keep-it® indikatoren gør dig tryggere, fordi du kan se, om varen er blevet opbevaret ved den rette temperatur lige fra fremstillingstidspunktet, gennem hele kølekæden og indtil du stiller den i dit eget køleskab. Keep-it® forbedrer ikke kvaliteten af maden og kan ikke afsløre, om maden var dårlig til at starte med. Varens kvalitet er producentens ansvar, men Keep-it® hjælper dig med at vurdere varens holdbarhed ud fra, hvordan den er blevet opbevaret.

 • Skal jeg fjerne Keep-it® indikatoren fra emballagen, før jeg smider emballagen i genbrugscontaineren?

  Nej, det er ikke nødvendigt at fjerne Keep-it® indikatoren fra emballagen, før emballagen smides i genbrugscontaineren. Indikatoren er lavet af samme type plast som den, der anvendes som standardemballage til de fleste fødevarer.

 • Indeholder Keep-it® skadelige stoffer?

  Nej, Keep-it® indikatoren indeholder ingen farlige eller skadelige indholdsstoffer. Indholdet i indikatoren findes også i almindelige fødevarer. Hvis indikatoren er beskadiget, og indholdet begynder at sive ud, kan det ganske enkelt skylles af med vand.

 • Hvor nøjagtig er Keep-it® indikatoren?

  • Forskellige slags fødevarer har forskellig holdbarhed. Vi tager højde for denne variation ved at udvikle forskellige indikatorer til de specifikke produkter. Det er altid producenten, som er ansvarlig for madens holdbarhed.
  • Keep-it® indikatoren indeholder et avanceret system baseret på flere kemiske reaktioner, der sker sideløbende. Vi anser temperaturområdet mellem 0℃ og 12℃ for at være mest hensigtsmæssigt til opbevaring af kølevarer, og derfor er indikatoren specifikt designet til at fungere inden for dette område.

  • Indikatoren fungerer imidlertid også godt uden for dette temperaturområde – fra omkring minus 5℃ og op til plus 25℃. Ved disse temperaturer kan der dog opstå nogle afvigelser i forhold til den korrelerede holdbarhed for en bestemt madvare. Ikke desto mindre vil Keep-it® indikatoren vise en relevant angivelse af varens holdbarhed, hvis varen opbevares ved stuetemperatur et stykke tid og efterfølgende nedkøles. (Dette kan ske, hvis fødevaren opbevares i bilen under en lang køretur, inden den sættes i køleskabet.) Det er også vigtigt at understrege, at Keep-it® (ligesom den almindelige datomærkning) kun gælder, indtil emballagen åbnes.

  • Nøjagtigheden af den kemiske reaktion i indikatoren vil normalt være inden for en fejlmargin på plus/minus 12 til 24 timer, selvom dette kan variere en smule fra produkt til produkt og alt efter, hvilken temperatur maden er blevet opbevaret ved.

 • Viser Keep-it® indikatoren den korrekte holdbarhed, efter at jeg har brudt emballagen?

  Så snart du har åbnet emballagen, kan du ikke længere stole på, hvad Keep-it® indikatoren viser. Det gælder også den almindelige datomærkning. Så snart emballagen er brudt, påvirkes madvarens holdbarhed, og den begynder at blive fordærvet hurtigere. Derfor er det ikke muligt at måle produktets resterende holdbarhed nøjagtigt, når emballagen er blevet åbnet.

 • Kan jeg stadig bruge Keep-it® indikatoren, selvom jeg nedfryser madvaren?

  Når en ferskvare, som er beregnet til opbevaring i køleskab, nedfryses, ændres forudsætningerne for varens holdbarhed. Derfor vil en Keep-it® indikator, som er kalibreret til køleskabstemperatur, ikke længere være nøjagtig, hvis varen nedfryses. I sådanne tilfælde skal du se bort fra den almindelige datomærkning og Keep-it® indikatoren og foretage din egen vurdering.

 • Hvad betyder det, når Keep-it® indikatorerne på to ens madvarer (med samme datomærkning) viser forskellig resterende holdbarhed?

  Der kan være flere grunde til, at to ens madvarer har forskellig holdbarhed.

  • Varerne kan være blevet opbevaret ved forskellige temperaturer hos producenten, under transporten eller i forretningen.
  • Du kan have opbevaret varerne ved forskellige temperaturer på vej hjem fra butikken eller derhjemme.
  • Du kan have opbevaret varerne forskellige steder i køleskabet. Temperaturen i køleskabet varierer. Der er ofte koldere forneden end foroven.
Billede af holdbarhedsindikatoren Keep-it